Śledź nas na:Główne zasady ekonomii

Wyróżnienie dziesięciu głównych zasad ekonomii nie jest wcale prostym zadaniem. Każda ze szkół ekonomicznych inaczej definiuje pryncypia, za którymi należałoby podążąć, aby ekonomia spełniała swoje podstawowe zadania. Dla kapitalistów z dziada pradziada z pewnością głównym celem będzie maksymalizacja zysków. Wielu przedsiębiorców uważa, iż jest to główny cel ich działalności i poza odcinaniem kuponów nie widzą niczego więcej w funkcjonowaniu na rynku. Masymalizacja zysków wiąże się przede wszystkim z faktem, iż każdy z nas jest chciwy i wszyscy chcemy z natury mieć więcej, szybciej oraz lepiej.

Tego elementu własnej osobowości nie da się zignorować, zresztą jak pisała Ayn Rand- każdy człowiek jest egoistą. Neoliberałowie za święte zasady uważają maksymalizację zysków oraz funkcjonowanie na w pełni wolnym rynku, który stwarza warunki do bezproblemowego zarobienia dużych pieniędzy drogą uczciwej konkurencji. Dla zwolenników szkoły austriackiej istotny w ekonomii będzie także brak odgórnych regulacji oraz ograniczeń, które nie wynikają bezpośrednio z natury rynku oraz uwarunkowań produktu, czy usługi.

Zwolennicy redystrybucji oraz społecznej gospodarki uważają, że ekonomia ma przede wszystkim poprawiać los tych najbardziej wykluczonych oraz stwarzać wszystkim równe warunki życiowe oraz finansowe. Podstawą tego jest wiara, iż społeczeństwo równe i bezklasowe będzie w rzeczywistości szczęśliwe. Dla tych ludzi istotny bez wątpienia będzie sprawiedliwy podział zysków oraz pozytywny wpływ pewnych decyzji ekonomicznych na stan społeczeństwa. W tym przypadku podstawą tego typu ekonomii jest też ściśle określona ideologia, która tworzy podstawy teoretyczne pod określone zabiegi o charakterze ekonomicznym.

Za pryncypia ekonomii możemy też przyjąć popyt oraz podaż, czyli dwa wpływające na siebie czynniki, które pozwalają ściśle zdefiniować wartość danej usługi, czy produktu. Czymś co wpływa bardzo rozwijająco na rynek jest bez wątpienia istnienie konkurencji, która motywuje producentów i usługodawców do udoskonalania swoich dóbr, aby były one lepsze od obecnie istniejących. Często sobie teog nie uświadamiami, ale za rozwojem ludzkości stoi w znacznym stopniu konkurencja- ktoś pragnął zwyczajnie zarobić na stworzeniu czegoś innowacyjnego i rewolucyjnego, co deklasowałoby produkty konkurencji o podobnym zastosowaniu.

Postęp wyczerpuje kolejną zasadę ekonomii, za którą uznać można rozkwit ekonomiczny oraz ubogacenie ludzkości, która korzysta z wielu produktów i usług, które nie tylko poprawiły znacząco jakość życia konsumentów, ale i uchroniły ich przed wieloma poważnymi zagrożeniami. Samochód, który powstał jako nowatorska alternatywa dla dyliżansu obecnie pozwala zwiększyć szanse niektórych ludzi na przeżycie- czego przykładem idealnym jest karetka pogotowia.
Są to podstawowe prawa ekonomii, które wzajemnie wynikają z siebie i sprawiają, iż jest to nauka wspaniała oraz pozwalająca rozwijać się cywilizacjom, zmieniać życie poszczególnych jednostek oraz poprawiać jakość funkcjonowania całych społeczeństw.Zobacz także